Rekvizīti

Firma: SIA BALTIC AUTO PARTS

Juridiskā adrese: Vandzenes iela 3, Rīga, LV-1046

Faktiskā adrese: Vandzenes iela 3, Rīga, LV-1046

VRN: LV40003385421

Uzņēmuma bankas rekvizīti:

Banka : Swedbank AS

Bankas kods : HABALV22

Bankas konts: LV74HABA0001408034887

Banka : SEB banka AS

Bankas kods : UNLALV2X

Bankas konts (EUR): LV76UNLA0050017521563